Thứ Sáu, 26/05/2017

060825394045

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.713.507.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.713.507.000đ
Giải nhất OOOOO 54 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1901 300.000đ
Giải ba OOO 29655 30.000đ