Thứ Sáu, 26/04/2019

010214151630

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.734.191.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.734.191.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 745 300.000đ
Giải ba OOO 12598 30.000đ