Thứ Tư, 26/04/2017

141617203539

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.142.731.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 27.142.731.500đ
Giải nhất OOOOO 48 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2522 300.000đ
Giải ba OOO 43316 30.000đ