Chủ Nhật, 26/01/2020

040509253337

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.663.745.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.663.745.000đ
Giải nhất OOOOO 30 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1183 300.000đ
Giải ba OOO 18837 30.000đ