Thứ Sáu, 26/01/2018

010918283644

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
75.033.798.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 75.033.798.000đ
Giải nhất OOOOO 69 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2864 300.000đ
Giải ba OOO 43242 30.000đ