Chủ Nhật, 25/12/2016

Errorfetching:cURLerror28:Resolving

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
159.232.985.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 2 79.616.492.500đ
Giải nhất OOOOO 196 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 10127 300.000đ
Giải ba OOO 176792 30.000đ