Thứ Sáu, 25/11/2016

030425313740

GIÁ TRỊ JACKPOT
37.849.277.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 37.849.277.000đ
Giải nhất OOOOO 95 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5266 300.000đ
Giải ba OOO 87124 30.000đ