Thứ Sáu, 25/10/2019

040709223237

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.294.833.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.294.833.000đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 810 300.000đ
Giải ba OOO 13575 30.000đ