Thứ Tư, 25/10/2017

121723253438

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.660.832.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.660.832.500đ
Giải nhất OOOOO 50 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2054 300.000đ
Giải ba OOO 29260 30.000đ