Thứ Sáu, 25/09/2020

142022354445

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
39.137.122.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 39.137.122.000đ
Giải nhất OOOOO 14 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1091 300.000đ
Giải ba OOO 18180 30.000đ