Thứ Tư, 25/09/2019

091422264445

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.415.927.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.415.927.500đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 748 300.000đ
Giải ba OOO 12635 30.000đ