Thứ Sáu, 25/08/2017

020712274044

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.843.686.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.843.686.500đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1698 300.000đ
Giải ba OOO 26231 30.000đ