Thứ Sáu, 25/05/2018

051422262939

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
21.696.294.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 21.696.294.500đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1259 300.000đ
Giải ba OOO 21646 30.000đ