Chủ Nhật, 25/03/2018

041013223842

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.146.443.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 35.146.443.000đ
Giải nhất OOOOO 30 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1582 300.000đ
Giải ba OOO 26101 30.000đ