Thứ Sáu, 25/01/2019

111314223038

GIÁ TRỊ JACKPOT
59.381.811.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 59.381.811.000đ
Giải nhất OOOOO 36 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1494 300.000đ
Giải ba OOO 24596 30.000đ