Thứ Tư, 25/01/2017

060914182830

GIÁ TRỊ JACKPOT
59.055.061.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 59.055.061.500đ
Giải nhất OOOOO 123 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5537 300.000đ
Giải ba OOO 89125 30.000đ