Thứ Sáu, 24/08/2018

032225293340

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.218.356.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.218.356.500đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 848 300.000đ
Giải ba OOO 14074 30.000đ