Thứ Tư, 24/08/2016

081721233640

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.139.377.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.139.377.500đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 599 300.000đ
Giải ba OOO 10625 30.000đ