Thứ Sáu, 24/07/2020

042531353941

GIÁ TRỊ JACKPOT
44.043.448.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 44.043.448.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1003 300.000đ
Giải ba OOO 17650 30.000đ