Thứ Tư, 24/07/2019

202225394445

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.405.343.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.405.343.500đ
Giải nhất OOOOO 14 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 635 300.000đ
Giải ba OOO 11869 30.000đ