Chủ Nhật, 24/06/2018

060823323341

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
45.425.875.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 45.425.875.500đ
Giải nhất OOOOO 34 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1632 300.000đ
Giải ba OOO 23868 30.000đ