Thứ Sáu, 24/05/2019

020331333540

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.272.614.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.272.614.500đ
Giải nhất OOOOO 10 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 768 300.000đ
Giải ba OOO 13012 30.000đ