Thứ Tư, 24/05/2017

082025273033

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
112.477.419.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 112.477.419.000đ
Giải nhất OOOOO 136 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 7024 300.000đ
Giải ba OOO 127123 30.000đ
In vé dò 1/1
In vé dò 4/1