Thứ Sáu, 24/03/2017

101430323742

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
24.369.075.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 24.369.075.000đ
Giải nhất OOOOO 56 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2182 300.000đ
Giải ba OOO 38591 30.000đ