Thứ Sáu, 24/02/2017

020419234445

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.067.968.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.067.968.000đ
Giải nhất OOOOO 44 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2933 300.000đ
Giải ba OOO 49304 30.000đ