Thứ Tư, 24/01/2018

050624334245

GIÁ TRỊ JACKPOT
67.844.710.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 67.844.710.500đ
Giải nhất OOOOO 79 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2971 300.000đ
Giải ba OOO 44067 30.000đ