Thứ Tư, 23/12/2020

071117313540

GIÁ TRỊ JACKPOT
73.587.193.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 73.587.193.000đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1647 300.000đ
Giải ba OOO 29666 30.000đ