Thứ Sáu, 23/12/2016

011724253743

GIÁ TRỊ JACKPOT
126.099.475.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 126.099.475.000đ
Giải nhất OOOOO 160 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 8884 300.000đ
Giải ba OOO 151358 30.000đ