Thứ Sáu, 23/11/2018

081012212540

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.179.431.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.179.431.500đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 985 300.000đ
Giải ba OOO 15387 30.000đ