Thứ Tư, 23/11/2016

022223242837

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.673.898.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.673.898.000đ
Giải nhất OOOOO 137 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6685 300.000đ
Giải ba OOO 111913 30.000đ