Thứ Sáu, 23/09/2016

081419293040

GIÁ TRỊ JACKPOT
53.733.170.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 53.733.170.500đ
Giải nhất OOOOO 24 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1012 300.000đ
Giải ba OOO 15853 30.000đ