Thứ Sáu, 23/08/2019

060712171924

GIÁ TRỊ JACKPOT
46.911.829.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 46.911.829.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1253 300.000đ
Giải ba OOO 20309 30.000đ