Thứ Sáu, 23/06/2017

091021374042

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.933.472.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.933.472.500đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1414 300.000đ
Giải ba OOO 23449 30.000đ