Thứ Tư, 23/05/2018

131625343741

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.682.837.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.682.837.500đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1368 300.000đ
Giải ba OOO 21398 30.000đ