Thứ Sáu, 23/03/2018

030612222635

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.771.262.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 29.771.262.500đ
Giải nhất OOOOO 45 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1907 300.000đ
Giải ba OOO 29732 30.000đ