Thứ Sáu, 23/02/2018

051619232937

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.996.836.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 25.996.836.500đ
Giải nhất OOOOO 58 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2070 300.000đ
Giải ba OOO 33245 30.000đ