Thứ Sáu, 22/12/2017

091317222633

GIÁ TRỊ JACKPOT
80.604.750.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 80.604.750.500đ
Giải nhất OOOOO 63 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2609 300.000đ
Giải ba OOO 44289 30.000đ