Thứ Sáu, 22/11/2019

010910193038

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.423.681.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.423.681.500đ
Giải nhất OOOOO 25 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 994 300.000đ
Giải ba OOO 15436 30.000đ