Thứ Tư, 22/11/2017

050609232735

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.737.324.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.737.324.500đ
Giải nhất OOOOO 39 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1864 300.000đ
Giải ba OOO 27749 30.000đ