Thứ Sáu, 22/09/2017

051621313741

GIÁ TRỊ JACKPOT
85.794.951.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 85.794.951.000đ
Giải nhất OOOOO 53 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2854 300.000đ
Giải ba OOO 48138 30.000đ