Thứ Tư, 22/08/2018

151718333444

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.666.550.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.666.550.500đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 823 300.000đ
Giải ba OOO 14638 30.000đ