Thứ Tư, 22/07/2020

091318242642

GIÁ TRỊ JACKPOT
40.417.844.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 40.417.844.000đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1280 300.000đ
Giải ba OOO 20333 30.000đ