Thứ Sáu, 22/07/2016

030414202535

GIÁ TRỊ JACKPOT
12.858.704.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 12.858.704.500đ
Giải nhất OOOOO 1 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 148 300.000đ
Giải ba OOO 3276 30.000đ