Thứ Sáu, 22/06/2018

151920263439

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.341.594.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 41.341.594.500đ
Giải nhất OOOOO 35 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1302 300.000đ
Giải ba OOO 21582 30.000đ