Thứ Sáu, 22/03/2019

010306131841

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.010.166.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.010.166.000đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 871 300.000đ
Giải ba OOO 14393 30.000đ