Thứ Tư, 22/03/2017

010924283336

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.053.374.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.053.374.000đ
Giải nhất OOOOO 48 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2734 300.000đ
Giải ba OOO 45501 30.000đ