Thứ Sáu, 22/02/2019

071018254445

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.477.636.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.477.636.500đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 831 300.000đ
Giải ba OOO 14306 30.000đ
In vé dò 1/1
In vé dò 4/1