Thứ Tư, 22/02/2017

010308182842

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.094.590.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.094.590.500đ
Giải nhất OOOOO 52 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3267 300.000đ
Giải ba OOO 52020 30.000đ