Thứ Tư, 21/12/2016

030612141840

GIÁ TRỊ JACKPOT
98.384.793.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 98.384.793.500đ
Giải nhất OOOOO 151 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 8092 300.000đ
Giải ba OOO 138149 30.000đ