Thứ Sáu, 21/10/2016

161730323438

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.842.703.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.842.703.500đ
Giải nhất OOOOO 44 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1913 300.000đ
Giải ba OOO 31209 30.000đ